Alle berichten van Alex

per 01-01-’20 nieuwe regels voor Partneralimentatie!

De Eerste Kamer heeft vandaag – 21 mei – het Initiatiefvoorstel-Van Wijngaarden, Kuiken en Groothuizen aangenomen, oftewel: de “Wet herziening partneralimentatie”. Dit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Van Wijngaarden (VVD) , Kuiken (PvdA) en Groothuizen (D66) beperkt de duur van de partneralimentatie.

Hiermee wordt de duur van de partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

Daarop zijn twee wettelijke uitzonderingen: 1. langdurige huwelijken en 2. huwelijken met jonge kinderen.

1. langdurige huwelijken

Met dit voorstel worden bij huwelijken langer dan 15 jaar, waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaar lager is dan de AOW-leeftijd, de duur van de partneralimentatie maximaal 10 jaar. Alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder die langer dan 15 jaar zijn getrouwd, hebben recht op 10 jaar alimentatie. Deze extra maatregel vervalt na zeven jaren.

2. huwelijken met jonge kinderen

Bij huwelijken met kinderen, die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal 12 jaar.

Er is een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen opgenomen en er is voorzien in overgangsrecht.

Ook worden de berekeningen van de behoefte en draagkracht, die aan de beschikking over het verstrekken van levensonderhoud ten grondslag liggen, verstrekt aan de verzoeker en de in de procedure verschenen belanghebbenden.

Meer weten?

MfN-film over Mediation (Mediationcongres 2018: ‘Kracht van kennis’)

Mediationcongres 2018: ‘Kracht van kennis’
donderdag 15 november, Spant! Bussum

Vandaag is  het MfN Mediationcongres 2018 met als thema ‘kracht van kennis’.  De MfN heeft deze dag aangegrepen voor het publiceren een nieuwe film op de home-page van de MfN die pakkend weergeeft waar het bij mediation om gaat en waar wij  MfN-Register Mediators voor staan. Click op onderstaand logo  om deze  nieuwe film van de MfN over mediation te  bekijken

 

Het MfN-register (voormalig NMI-register) is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators.

MfN-registermediators (voorheen NMI registermediators) zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken onder vastgestelde condities.

Het MfN-register (MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland) wordt beheerd en onderhouden door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM).

In het MfN-register zijn alleen gekwalificeerde mediators opgenomen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de SKM.

Uiteraard zijn deze mediators onafhankelijk en onpartijdig.

MfN-registermediators hebben een erkende mediationopleiding gevolgd en houden hun kennis en vaardigheden continu op peil (permanente educatie). Daarnaast zijn MfN-registermediators gebonden aan een bepaalde werkwijze.

Meer weten?

De WEEK van de MEDIATION

 

Mediation. Je hebt er vast wel eens over gehoord als iemand een probleem heeft met z’n werkgever, buren of partner. Maar wat is het precies, waar gaat het over en hoe gaat het in z’n werk?

Ma. 15 t/m vr. 19 oktober 2018 = De Week van de MEDIATION; een prima  gelegenheid  om er – vrijblijvend – meer over te horen.

De – gratis – inloopdagen zijn op maandag 15 en donderdag 18 oktober a.s. van 13.00 tot 17.00 uur aan Het Ravelijn 1 te Lelystad en op woensdag 17 en vrijdag  19 oktober a.s. van 19.30 tot 21.00 uur  aan de Ekenstein 78  te Lelystad.  Een bel-afspraak voor een andere tijd of een groep kan ook (tel.: 06 – 3038 6146).

Al is het puur uit nieuwsgierigheid,  ik laat je graag kennismaken met zowel mediation als buurtbemiddeling en ervaren hoe dat in z’n werk gaat en wat je dat op kan leveren. Voel je welkom!

Zie voor meer informatie ALEX mediation en de Facebook-pagina.

222 jaar na de 1e echtscheiding …

Op 15 september 1796 werd de allereerste echtscheiding in ons land uitgesproken. Toch is het nog niet zo lang geleden dat het ontbinden van een huwelijk (of zo je wilt: het verbreken van je trouwbelofte) ook in ons land ‘not done’ was.  Daar is pas echt verandering in gekomen in  de tweede helft van de vorige eeuw;  de emancipatie, ontkerkelijking en welvaart  hebben er voor gezorgd, dat ‘de vrouw’ zich in ons land niet langer afhankelijk hoeft te voelen van ‘de man’.  Nu strandt een op de drie huwelijken,   wordt minder snel een  trouwbelofte gedaan en wordt er meer gekozen voor samenwonen. Er worden minder trouwbeloftes gebroken en nauwelijks nog die van ‘wat God heeft samengevoegd zal de mens niet scheiden’; een zin die veel te vaak te letterlijk is genomen en waarvan de essentie te vaak onvoldoende wordt begrepen, namelijk: je kunt elkaars ex worden als partner, maar niet als vader en moeder, die  bloedband  met de kinderen die aan jullie zijn toevertrouwd blijft. Als je als moeder of vader de daaruit voortvloeiende natuurlijke omgang van het kind met beide ouders ongunstig voor je ex – de andere ouder – beïnvloedt, dan beïnvloed je daarmee tegelijk  ook (in ongunstige zin) een gezonde psychische ontwikkeling van het kind dat een naam heeft en niet ‘van mij’ ( geen bezit) is, maar het meest waardevolle (en kwetsbare) dat aan jullie zorg als vader en moeder is toevertrouwd.

Sinds 2010 wordt is het op  elke tweede vrijdag van september – dat is dit jaar dus 14 september – de ‘Dag van de Scheiding‘ (en niet om te vieren dat scheiden nu altijd goed gaat). In de aanloop naar De dag van de Scheiding stelt Inge van der Valk (zij is universitair docent en onderzoekt ouderlijke conflicten, echtscheiding en het functioneren van kinderen en jongeren), dat het aantal conflicten na scheiding is toegenomen; dat is  vooral een probleem als daar kinderen bij zijn betrokken. Ze stelt dat goed ouderschap lastig blijkt en beschrijft ook wat gescheiden gezinnen kan helpen (ook in de omgang met onherroepelijke conflicten) en wat het meeste invloed heeft op het welzijn van je kinderen. Ze geeft met haar artikel scheiden en kinderen verschillende inzichten waar je mogelijk wat mee kunt (zo ook  dat een mediator je goed kan helpen met praktische tips die het gezamenlijk opvoeden als vader en moeder wat beter hanteerbaar maken). Maak gerust een vrijblijvende afspraak als je er meer over wilt weten.

Meer weten?

 

Zo nu en dan (ook vandaag weer) …

Zo nu en dan – ook vandaag weer – blijk ik een werkgever en een
werknemer in arbeidsconflict in hun persoonlijk/vertrouwelijk intake-gesprek al zo op weg te hebben geholpen, dat ik daar geen getekende mediationovereenkomst mee scoor. Klinkt als pech en dat ik aan die zaak verder niks verdien. Maar is dat wel zo … ? (En waar doe ik het voor … ?)

Mediation zit  in m’n genen. Ik ben dan ook MfN-registermediator geworden omdat het is wat ik als vanzelfsprekend altijd al deed: (arbeids-/relationele)conflicten weer ‘on speaking terms’ krijgen.
Van  coaching en mediation heb ik m’n beroep van gemaakt en een getekende overeenkomst betekent ‘even brood op de plank’, want maak van mediation niet je beroep als je hoopt daar snel aan te kunnen verdienen  … ( in materieel opzicht).
Een (geslaagde) mediation o.b.v. een getekende overeenkomst met meerdere declarabele sessies voelt (ook financieel) goed. Maar als je voor een mediationtraject was gevraagd en partijen vinden in de intake-fase al  oplossing (zonder een getekende overeenkomst) … . Dan scoor je even weinig  punten voor je Peer Review, maar voelt het toch als  ‘dit  is het’, ‘daar gaat het om’.!
Dat voelt als doen wat m’n bestemming is (als dat wat ik ook zoek, als je voor coaching bij me aan tafel zit). HAPPY!
‘Btw’: ’t bleek niet m’n enige beloning. De referentie die ik terug kreeg is lovend (geeft de burger moed om door te gaan) en  sterkt m’n  vertrouwen dat ongetwijfeld weer op m’n pad zal komen wat ik nodig heb: nieuwe mediation-uitdagingen die mij passen (mede dankzij m’n fantastische collega’s voor intervisie, ondersteuning en vervanging en contacten  waar ik m’n  opdrachten aan en m’n professionele 2e kantoorlokatie (waarover binnenkort meer) aan heb te danken (nu weer aan de bak, wie niet zaait zal niet oogsten).
Heb je  een vraag met betrekking tot een (mogelijke)  scheidings- of arbeidsmediation ? Bel (of reageer hieronder) dan gerust (vrijblijvend kennismaken en langs komen op kantoor of thuis is geen probleem).

Eigen Woning bij (echt)scheiding

Of je samenwoont zonder samenlevingscontract of geregistreerd  partners of getrouwd bent en al of niet  huwelijkse voorwaarden hebt; als je wilt scheiden en er is sprake van een eigen woning, dan dien je om meerdere redenen goed op te letten bij het maken afspraken over  de verdeling  van jullie bezittingen en gebruik van de eigen woning, ten behoeve van  het (scheidings)convenant.

Om wat de fiscale aspecten betreft daar meer duidelijkheid over te verschaffen heeft de Belastingdienst een notitie opgesteld; de notitie Het echtscheidingsconvenant en de eigen woning – fiscale aandachtspunten.

Laat je  goed informeren, de regels kunnen anders uitpakken dan gedacht.  Zie voor meer informatie over uit elkaar gaan (scheiden) en over wat daar zoal bij kan komen kijken ook bij  documenten.

Bij een scheiding met een eigen woning gaat het echt om veel meer dan deze fiscale aspecten (daar vertel ik je graag meer over), toch goed om te weten hoe de Belastingdienst hier naar kijkt.

Wil je scheiden (ben je daar niet over uit) of heb je vragen, stel die dan gerust of informeer eens vrijblijvend bij ALEX mediation.

CONTACT

Moeten, Willen & Doen

Vaak wordt van ons verwacht dat we in actie komen, maar is dat wat we willen (en wat maakt, dat we dat ook gaan doen) ?
 
Wat we moeten en wat we willen maakt een fascinerend verschil bij  wat we daadwerkelijk gaan doen,  Wat we moeten voelt vaak als iets dat van buitenaf komt; het motiveert ons vaak niet zo sterk als dat, wat we uit onszelf ook echt graag willen. En als we daar dilemma’s in ervaren – zoals wat met je  relatie of huidige baan – dan kan daar een periode van behoorlijk lang wikken en wegen aan voorafgaan, die voor anderen soms niet wordt begrepen en waar je behoorlijk vast in kunt komen te zitten,  voordat wat we weten wat we echt willen, daarvoor gaan en doen wat daarvoor nodig lijkt. Wat bepaalt daarbij dat we iets ook echt willen en gaan doen.
 
In tegenstelling tot allerlei overtuigingstactieken die van buitenaf op ons afgevuurd kunnen worden om ons in ‘de actie-modus’ te duwen (het inzetten van machtsmiddelen nog buiten beschouwing gelaten) lijkt dat in belangrijke mate juist te worden bepaald door dat, wat op een gegeven moment ook echt vanuit onszelf belangrijk voor onszelf voelt; dat is, wat ons doorgaans echt aanzet om in actie te komen. 
Wat dat is verschilt per persoon, afhankelijk van de omstandigheid waarin die zich in bevindt; bij coaching en mediation een gegeven om rekening mee te houden als je resultaat wilt dat stand houdt.
 
Van belang daarbij is het creëren van beter inzicht in wat prioriteit verdient, in hoe die zich verhoudt tot wat er daarnaast van belang kan zijn en in waar de focus daarom het beste kan worden gericht. 
Een handig model daarvoor vormt  de Piramide van Maslow.
Ben je toe aan meer zelfrealisatie. Hoe is het aan de basis. Wat zit daar tussen of is er daarnaast. Hoe veilig is veilig en zeker is zeker. En is de nood wel hoog genoeg om daadwerkelijk in actie te komen. Voorbeeld-vragen die daarbij heel basic kunnen helpen de realiteit en het perspectief meer integraal en weloverwogen te bezien.
Ontstaat dat inzicht (wat overigens niet automatisch betekent, dat dat is waar het om gaat; bijv. als het meerdere betrokkenen betreft), dan helpt dat bij het stellen van de prioriteiten  die aansluiten op de situatie van degene(n) die het betreft.
En als vanzelf volgt dan vaak de stap van willen naar doen.

Bemiddeling of Scheiding?

Wat, als je relatieproblemen ervaart; jezelf in je relatie niet (genoeg) meer tot je recht voelt komen, en met elkaar in gesprek gaan zonder in verwijten te vervallen niet meer zo ziet zitten?

Ga je daar dan net zo lang over nadenken tot je hebt bedacht dat je  wilt scheiden of genoegen neemt met wat je hebt? Of stel je voor een op  relatie bemiddeling gerichte mediation aan te gaan om uit te zoeken wat de beste oplossing is voor allebei en jullie  eventuele kinderen (wellicht de beste oplossing voor jezelf)?

Sta je voor zo’n dilemma, bedenk dan dat de uitkomst van dergelijke beslissingen, hoe goed ook bedoeld, nogal eens resulteren  in een (v)echtscheiding als partijen daar vervolgens samen niet goed uit weten te komen. Ken je iemand die wil scheiden of dat overweegt? Realiseer je dan dat sympathie voor het standpunt van een van beiden echt iets anders is dan het tonen van begrip voor de situatie en eerder werkt als olie op het vuur dan als olie op de golven.

Een scheiding wordt vaak gezien als een traumatische ervaring en een vechtscheiding, zeker als er kinderen in het geding zijn, heeft vaak een veel  grotere impact op je leven dan je vooraf zelfs voor mogelijk had gehouden. Zie voor meer informatie hierover mijn blog over (v)echtscheidingen.
Op  relatie bemiddeling afgestemde mediation, waarbij de opties vooraf nog zoveel mogelijk open worden gehouden,  biedt  goede mogelijkheden om problemen op dit vlak te voorkomen.

Meer weten?

Rechtzaak? Mediation!

Het komt regelmatig voor dat één van partijen, bang in het gesprek ondergesneeuwd te raken en daarmee niet te worden gezien, gehoord en begrepen (geen  recht te worden gedaan) – mediation niet ziet zitten en kiest voor de gang naar de rechtbank, gebaseerd op een verkeerd beeld van de realiteit; zie mediation-video:

Mediation zorgt ervoor dat beide partijen de tijd en ruimte krijgen in het gesprek en worden geholpen te verwoorden wat belangrijk is; onder meer doordat de mediator vragen stelt, niet oordeelt en oog en oor heeft voor de belangen van beide gespreksdeelnemers.

Mediation is gericht op het vinden van een oplossing waar beide partijen achter staan. Dat voelt echt beter: de uitkomst daarvan voelt beter. Mediation is ook goedkoper dan belangenbehartiging via advocaten, wat vaak strijd oplevert en veel tijd kost.

Over mediation

(V)echtscheidingen …

1 op de 5 scheidingen (7.000 op de 35.000) is een vechtscheiding en 1 op de 5 kinderen die bij moeder wonen, 20%, heeft geen contact met vader. Er lijkt een verband te bestaan tussen vechtscheidingen die doorgaans in een slechte omgangsregeling resulteren: vaders plegen dan, uit wanhoop, relatief vaak zelfmoord (1 op de 2.000).

experience-is-a-hard-teacher

De journalist Ton Lankreijer heeft op verzoek van een vader die dat vervolgens ook heeft  gedaan een boek geschreven dat net uit is gekomen; het ‘Zwartboek Frank – Zelfmoord na Vechtscheiding’, waarin is beschreven hoe schrijnend de realiteit zich ontwikkelen kan als een vader z’n kind niet meer te zien krijgt; zie EenVandaag.

11698889_886355314767962_1529471521641933197_oVechtscheidingen: vaak een meedogenloze strijd; beide ouders letten te lang op hun eigen belang, gaan daar vaak mee door; vergeten (onderschatten) het belang van hun kind(eren), bij wie dit  leidt tot angststoornissen en hechtingsproblemen.

Eigenlijk zou je als vader en moeder al voor de geboorte van je kind (tijdens de zwangerschap) een ouderschapsplan moeten maken, dat je om de, bijv., twee jaar zou moeten bijstellen; dan zou het belang van de kinderen ongetwijfeld beter zijn geborgd.  Kinderen hebben recht op goed ouderschap, ook als hun ouders uit elkaar gaan. Heb je een plan dat helpt om vechtscheidingen te voorkomen of wil je er meer over weten? Zie dan de nieuwe website Divorce Challenge van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Meer weten?