Documenten

Mediation via ALEX mediation gaat volgens de regels van het MfN-register (MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland), dat wordt beheerd en onderhouden door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). In het MfN-register zijn alleen gekwalificeerde mediators opgenomen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de SKM. Zij zijn onafhankelijk en onpartijdig, hebben een erkende mediation-opleiding gevolgd en houden hun kennis en vaardigheden continu op peil (permanente educatie). Verder zijn deze MfN-registermediators gebonden aan een bepaalde werkwijze. Onderstaande documenten (te vinden op de MfN-website) maken deel uit van die werkwijze.

 1. (voorbeeld) Mediationovereenkomst
 2. MfN-Mediationreglement (v.1-1-’20)
      MfN-Mediationreglement (v. 1-2-’17)
 3. Toelichting MfN-Mediationreglement (v.1-1-’20)
      Toelichting MfN-Mediationreglement (v. 1-2-’17)
 4. Gedragsregels MfN-registermediator (v.1-1-’20)
      Gedragsregels MfN-registermediator (v. 1-2-’17)
 5. MfN Model Geheimhoudingsclausule
 6. MfN Meldprotocol (kindermishandeling, huiselijk geweld)
 7. SKM Klachtenregeling 2009
 8. Toelichting SKM Klachtenregeling

Ouders die overwegen te gaan scheiden en ook hun kind(eren) zelf kunnen veel nuttige informatie vinden op de website van de Raad voor de Kinderbescherming; waar onder de volgende brochures.

 1. Als ouders uit elkaar gaan
 2. Als je ouders uit elkaar gaan

Overige

 1. Gezag, omgang en informatie (v.2017-02)
 2. Scheiding en Eigen Woning – fiscale aspecten

Alex Boerman