Op 15 september 1796 werd de allereerste echtscheiding in ons land uitgesproken. Toch is het nog niet zo lang geleden dat het ontbinden van een huwelijk (of zo je wilt: het verbreken van je trouwbelofte) ook in ons land ‘not done’ was.  Daar is pas echt verandering in gekomen in  de tweede helft van de vorige eeuw;  de emancipatie, ontkerkelijking en welvaart  hebben er voor gezorgd, dat ‘de vrouw’ zich in ons land niet langer afhankelijk hoeft te voelen van ‘de man’.  Nu strandt een op de drie huwelijken,   wordt minder snel een  trouwbelofte gedaan en wordt er meer gekozen voor samenwonen. Er worden minder trouwbeloftes gebroken en nauwelijks nog die van ‘wat God heeft samengevoegd zal de mens niet scheiden’; een zin die veel te vaak te letterlijk is genomen en waarvan de essentie te vaak onvoldoende wordt begrepen, namelijk: je kunt elkaars ex worden als partner, maar niet als vader en moeder, die  bloedband  met de kinderen die aan jullie zijn toevertrouwd blijft. Als je als moeder of vader de daaruit voortvloeiende natuurlijke omgang van het kind met beide ouders ongunstig voor je ex – de andere ouder – beïnvloedt, dan beïnvloed je daarmee tegelijk  ook (in ongunstige zin) een gezonde psychische ontwikkeling van het kind dat een naam heeft en niet ‘van mij’ ( geen bezit) is, maar het meest waardevolle (en kwetsbare) dat aan jullie zorg als vader en moeder is toevertrouwd.

Sinds 2010 wordt is het op  elke tweede vrijdag van september – dat is dit jaar dus 14 september – de ‘Dag van de Scheiding‘ (en niet om te vieren dat scheiden nu altijd goed gaat). In de aanloop naar De dag van de Scheiding stelt Inge van der Valk (zij is universitair docent en onderzoekt ouderlijke conflicten, echtscheiding en het functioneren van kinderen en jongeren), dat het aantal conflicten na scheiding is toegenomen; dat is  vooral een probleem als daar kinderen bij zijn betrokken. Ze stelt dat goed ouderschap lastig blijkt en beschrijft ook wat gescheiden gezinnen kan helpen (ook in de omgang met onherroepelijke conflicten) en wat het meeste invloed heeft op het welzijn van je kinderen. Ze geeft met haar artikel scheiden en kinderen verschillende inzichten waar je mogelijk wat mee kunt (zo ook  dat een mediator je goed kan helpen met praktische tips die het gezamenlijk opvoeden als vader en moeder wat beter hanteerbaar maken). Maak gerust een vrijblijvende afspraak als je er meer over wilt weten.

Meer weten?