Vandaag is  het MfN Mediationcongres 2018 met als thema ‘kracht van kennis’.  De MfN heeft deze dag aangegrepen voor het publiceren een nieuwe film op de home-page van de MfN die pakkend weergeeft waar het bij mediation om gaat en waar wij  MfN-Register Mediators voor staan. Click op onderstaand logo  om deze  nieuwe film van de MfN over mediation te  bekijken

Het MfN-register (voormalig NMI-register) is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators.

MfN-registermediators (voorheen NMI registermediators) zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken onder vastgestelde condities.

Het MfN-register (MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland) wordt beheerd en onderhouden door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM).

In het MfN-register zijn alleen gekwalificeerde mediators opgenomen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de SKM.

Uiteraard zijn deze mediators onafhankelijk en onpartijdig.

MfN-registermediators hebben een erkende mediationopleiding gevolgd en houden hun kennis en vaardigheden continu op peil (permanente educatie). Daarnaast zijn MfN-registermediators gebonden aan een bepaalde werkwijze.

Meer weten?