Familie / Scheiding

Conflictbemiddeling op het vlak van Familie/Scheiding en Omgangskwesties rond de kinderen

Overweegt u – om welke reden dan ook – uit elkaar te gaan? Dan kan het belangrijk zijn om daar op een (naar omstandigheden) goede manier eerst met elkaar over in gesprek te gaan. Dat is in het algemeen beter dan daarin een beslissing te nemen zonder de ander daarin te betrekken. Of ga anders zo kort daarna daarover met elkaar in gesprek. Het vraagt soms moed om zo’n stap met de ander aan te gaan. De mogelijke uitkomst kan het onveilige gevoel geven ‘out of control’ te zijn of te geraken. Met onzekerheid over, en angst voor het onbekende. Voor hoe die zou kunnen reageren op wat u dan wilt delen en hebt te zeggen. De kans dat jullie (op z’n zachts gezegd) niet op een lijn blijken te zitten of dat uw belangen en gevoelens worden weg gebaggetalliseerd. Of vanwege het gevoel gefaald te hebben, schaamte of … (vul maar in).  Ook kan het zijn dat u met uw eigen gevoel en verstand niet op een lijn zit. Of meent u alles al wel gehoord te hebben, dat ‘praten’ onnodig tijd kost en dat ‘duidelijkheid’ u/jullie juist helpt.

ALEX mediation biedt u de specialistische kennis en ervaring om op passende wijze respectvol in gesprek, en tot afspraken te komen voor ‘samen toch verder’ of ‘juist niet’. Met verstand van zaken en vooral afgestemd op wat voor u (allebei) belangrijk is. U wordt vertrouwenwekkend, doortastend en praktisch (professioneel) begeleid in dit zo goed mogelijk met elkaar te regelen. Zeker wanneer er emoties spelen en belangen in het geding zijn waar u graag uit wilt komen.

Een scheiding kan je leven behoorlijk op z’n kop zetten. Je wilt dus ook snel en goed worden geïnformeerd rond jullie belangen, rechten en plichten en jullie opties. Wie blijft en wie gaat. Wel/geen convenant, ouderschapsplan, etc. en/of beschikking rechtbank. Co-ouderschap of omgangsregeling/kinderalimentatie. Wel/geen partneralimentatie. Verdeling vermogen, eigen woning en/of eenmanszaak, v.o.f., maatschap, B.V.-structuur en/of box-3 inkomen. ‘Scheiden doet leiden’ (een bekend gezegde met vaak veel waarheid in zich). U wilt voornoemde zaken graag snel goed regelen. Tegelijk vormen de emoties aan beide kanten daarin een blokkade. U wit zich zeker ook op dat vlak veilig voelen en in uw belangen worden erkend.

ALEX mediation biedt u de kennis en ervaring die u inhoudelijk en emotioneel goed op weg (verder) helpt en ontzorgt, incl. verzorging rechtbankprocedure, een kwaliteitsnetwerk MfN-registermediators/specialisten; collegiale ondersteuning/vervanging en (m/v) co-mediation.

Voor het maximaal haalbare voor allebei of – mogelijk toch samen verder – relatiebemiddeling, dan wel omgangsbegeleiding tussen ex-en in de omgang met de kinderen na de scheiding.

Mediation omvat vaak 3 tot 5 gesprekken (u krijgt ook ‘huiswerk’). De gesprekken zijn bij ons op kantoor en/of online (video-gesprek);  op een neutrale locatie of bij u thuis (mits corona-proof).

Het uurtarief voor de werkzaamheden van de mediator bedraagt voor particulieren € 165,00 incl. btw. Vaak betaalt ieder de helft van de kosten (€ 82,50 incl. btw per partij).  Kunt u uw deel in de kosten niet betalen? ALEX mediation kan gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen in het peiljaar (voor 2021 geldt 2019 als peiljaar) krijgt u dan een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand. Bedroeg uw bruto jaarinkomen in 2020 maximaal € 29.401,00 (alleenstaand) of € 41.601,00 (niet alleenstaand) en uw eigen vermogen in dat jaar toen minder dan € 30.486,00 per persoon, dan betaalt u alleen een eigen bijdrage voor de hele mediation van € 58,00 of € 115,00 (of, als ook die bijdrage niet van u kan worden gevergd, € 0,00). Is uw financiële situatie na 2020 gewijzigd dan kunt u een ‘verzoek om peiljaarverlegging’ bij de Raad indienen, om alsnog een toevoeging te verkrijgen. Vaak komt een minst verdienende in aanmerking voor een toevoeging en de meest verdiende niet. In geval van een vaste prijs afspraak is de helft daarvan dan voor rekening van de meest verdienende en komt de toevoeging dan in de plaats van de andere  helft daarvan. Heeft u een verzekering voor rechtsbijstand dan kunt u mogelijk een (gedeeltelijke) vergoeding ontvangen.

De kosten van Mediation zijn in het algemeen een stuk lager dan het (juridisch) alternatief. 

Wilt u vooraf zekerheid over uw kosten: ouderschapsplan alimentatie-berekening, convenant en vermogensverdeling, indiening verzoekschrift, verklaring van berusting t/m inschrijving van uitspraak rechtbank in de BurgerRegistratie Personen (BRP)? Afhankelijk van uw situatie maken we dan in overleg een vaste prijs afspraak om u te ontzorgen.

Wilt u weten meer weten? Bij ALEX mediation zijn de eerste 30 minuten gratis en vrijblijvend.

ALEX mediation zorgt er voor, dat u beter ‘uw punt’ kunt maken; dat u zich gehoord, gezien en begrepen voelt; dat u meer overhoudt om te verdelen en dat u investeert in de oplossing die u(w kinderen) meer biedt dan slechts ‘een compromis’; de oplossing die goed blijft voelen!

Alex Boerman