Uw privacy

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vervangt sinds 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Daarmee geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU) – ook wel bekend in de Engelse taal als General Data Protection Regulation (GDPR) – en ligt vast waar ondernemingen vanaf 25 mei 2018 aan moeten voldoen om uw persoonsgegevens te beschermen en daarmee uw privacy.

ALEX mediation ging altijd al uiterst zorgvuldig om met uw privacy en persoonsgegevens en voldoet uiteraard aan deze meest actuele wet- en regelgeving, want ALEX mediation respecteert uw privacy en gaat er voor dat u daar op moet kunnen vertrouwen! Lees de privacyverklaring van ALEX mediation, waar u precies in wordt uitgelegd wat ALEX mediation met uw gegevens doet, hoe ALEX mediation die opslaat en wat daarin uw rechten zijn.

Wilt u meer weten over de AVG, dan kunt u daarover contact opnemen met ALEX mediation via het in de privacyverklaring vermelde postadres (schriftelijk), 06 – 3038 6146 (telefonisch) of het door ALEX mediation aan u verstrekte e-mailadres.

Alex Boerman