Vaak wordt van ons verwacht dat we in actie komen, maar is dat wat we willen (en wat maakt, dat we dat ook gaan doen) ?
 
Wat we moeten en wat we willen maakt een fascinerend verschil bij  wat we daadwerkelijk gaan doen,  Wat we moeten voelt vaak als iets dat van buitenaf komt; het motiveert ons vaak niet zo sterk als dat, wat we uit onszelf ook echt graag willen. En als we daar dilemma’s in ervaren – zoals wat met je  relatie of huidige baan – dan kan daar een periode van behoorlijk lang wikken en wegen aan voorafgaan, die voor anderen soms niet wordt begrepen en waar je behoorlijk vast in kunt komen te zitten,  voordat wat we weten wat we echt willen, daarvoor gaan en doen wat daarvoor nodig lijkt. Wat bepaalt daarbij dat we iets ook echt willen en gaan doen.
 
In tegenstelling tot allerlei overtuigingstactieken die van buitenaf op ons afgevuurd kunnen worden om ons in ‘de actie-modus’ te duwen (het inzetten van machtsmiddelen nog buiten beschouwing gelaten) lijkt dat in belangrijke mate juist te worden bepaald door dat, wat op een gegeven moment ook echt vanuit onszelf belangrijk voor onszelf voelt; dat is, wat ons doorgaans echt aanzet om in actie te komen. 
Wat dat is verschilt per persoon, afhankelijk van de omstandigheid waarin die zich in bevindt; bij coaching en mediation een gegeven om rekening mee te houden als je resultaat wilt dat stand houdt.
 
Van belang daarbij is het creëren van beter inzicht in wat prioriteit verdient, in hoe die zich verhoudt tot wat er daarnaast van belang kan zijn en in waar de focus daarom het beste kan worden gericht. 
Een handig model daarvoor vormt  de Piramide van Maslow.
Ben je toe aan meer zelfrealisatie. Hoe is het aan de basis. Wat zit daar tussen of is er daarnaast. Hoe veilig is veilig en zeker is zeker. En is de nood wel hoog genoeg om daadwerkelijk in actie te komen. Voorbeeld-vragen die daarbij heel basic kunnen helpen de realiteit en het perspectief meer integraal en weloverwogen te bezien.
Ontstaat dat inzicht (wat overigens niet automatisch betekent, dat dat is waar het om gaat; bijv. als het meerdere betrokkenen betreft), dan helpt dat bij het stellen van de prioriteiten  die aansluiten op de situatie van degene(n) die het betreft.
En als vanzelf volgt dan vaak de stap van willen naar doen.