Het komt regelmatig voor dat één van partijen, bang in het gesprek ondergesneeuwd te raken en daarmee niet te worden gezien, gehoord en begrepen (geen  recht te worden gedaan) – mediation niet ziet zitten en kiest voor de gang naar de rechtbank, gebaseerd op een verkeerd beeld van de realiteit; zie mediation-video:

Mediation zorgt ervoor dat beide partijen de tijd en ruimte krijgen in het gesprek en worden geholpen te verwoorden wat belangrijk is; onder meer doordat de mediator vragen stelt, niet oordeelt en oog en oor heeft voor de belangen van beide gespreksdeelnemers.

Mediation is gericht op het vinden van een oplossing waar beide partijen achter staan. Dat voelt echt beter: de uitkomst daarvan voelt beter. Mediation is ook goedkoper dan belangenbehartiging via advocaten, wat vaak strijd oplevert en veel tijd kost.

Over mediation