Voorlichting arbeid

Met goed werkgeverschap en goed werknemerschap voorkomt u kostbare (verzuim)procedures met advocaten. Daarmee kiest u in voorkomende gevallen niet voor het conflict, maar gaat u voor mediation, en, geeft u uw preventie beleid zo vorm, dat u arbeidsconflicten en situationele arbeidsongeschiktheid voorkomt (zeker bij toenemende spanning en behoefte aan duidelijkheid).

Rechtspraak en tuchtrecht hanteren bij schuldvragen daaromtrent de richtlijnen van het STECR expertisecentrum participatie. Deze STECR richtlijnen vormen tegelijk ook de ideale handvatten om uw rol in deze de concretiseren als arbodienst/bedrijfsarts; case-, HR- of verzuimmanager; leidinggevende; werkgever en werknemer.

ALEX mediation heeft de expertise en levert u graag maatwerk om uw preventie beleid daarop praktisch aan te passen en desgewenst voorlichting, training en instructie voor u te verzorgen.

Alex Boerman